Nagroda im. Jacquesa Duppraca dla naukowców INOP i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Zespół naukowców z Instytutu Obróbki Plastycznej i Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu otrzymał Nagrodę im. Jacquesa Duppraca Europejskiej Federacji Towarzystw Ortopedycznych i Traumatologicznych (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology EFORT), podczas 19 Kongresu EFORT w dniach 30.05–01.06.2018 r. w Barcelonie w Hiszpanii, za poster pt. „Catastrophic wear-through of ceramic-on-polyethylene bearings: Retrieval analysis of ten implants, characterisation of periprosthetic tissues” („Katastrofalne zużycie polietylenowych panewek pracujących w skojarzeniu z ceramiczną głową w endoprotezach stawu biodrowego: analiza porównawcza pobranych implantów, charakterystyka produktów zużycia wyekstrahowanych z tkanek okołowszczepowych”), prezentujący innowacyjną metodę izolacji produktów zużycia z tkanek przylegających do endoprotezy stawu biodrowego. Metoda opracowana została w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Charakterystyka zmian parametrów mechanicznych i strukturalnych biomateriałów w przebiegu zużycia endoprotez stawu biodrowego”, w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA (2013–2016).

Spotkanie projektowe 7.06.2018 r.

Dnia 7 czerwca 2018 roku odbyło się w Instytucie spotkanie partnerów projektu CatDogMed pt. „Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii.”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji realizujących projekt:

  • Instytut Obróbki Plastycznej – Poznań - lider projektu;
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica –Kraków;
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Intermech Sp. z o.o.- Stalowa Wola;
  • BBH Mikromed Sp. z o.o. – Dąbrowa Górnicza;
  • Vetcare Group Sp. z o.o. (Klinika Weterynaryjna  dr n.wet. Dariusz Niedzielski) – Wrocław.

Celem projektu jest opracowanie technologii modyfikacji powłok osteointegracyjnych implantów ortopedycznych na bazie hydroksyapatytu i nanocząsteczek miedzi oraz zbadanie ich właściwości antybakteryjnych. W ramach projektu opracowane zostaną procesy technologiczne wytwarzania chirurgicznych instrumentów ortopedycznych niezbędnych do prawidłowego wszczepienia implantów oraz opracowana zostanie technologia wytwarzania bioresorbowalnych nici chirurgicznych.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich przybyłych gości przez Dyrektora Instytutu – dra inż. Stanisława Ziółkiewicza oraz Kierownika projektu – dr hab. inż. Hannę Wiśniewką-Weinert, prof. nadzw. Następnie przedstawiono informacje o projekcie: cel i zakres projektu oraz zespoły badawcze. Każdy z partnerów projektu omówił swoją problematykę badawczą i scharakteryzował zakładane kamienie milowe projektu. Na podstawie przedstawionych informacji podjęto dyskusję dotyczącą zagadnień merytorycznych i organizacyjnych. Zaprezentowano także harmonogram prac każdej z jednostek na najbliższe 6 miesięcy realizacji projektu oraz podsumowano dyskusję i plan działań.

 

Zaproszenie na Targi ITM Polska 2018

ZAPROSZENIE

Instytut Obróbki Plastycznej serdecznie zaprasza do odwiedzenia stoiska Instytutu

na Targach Innowacje–Technologie–Maszyny Polska 2018,

w ramach projektu NAUKA DLA GOSPODARKI – Salon MACHTOOL,

w dniach 05–08 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

Nasze stoisko nr 51 zlokalizowane jest w pawilonie 5 (sektor. D).

 

Zapraszamy także do udziału w Seminarium Obróbki Plastycznej

pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”,

dnia 6 czerwca 2018 r. w pawilonie 7, sala G.

8 maja 2018 r. Spotkanie projektowe

Dnia 8 maja 2018 r. w Instytucie Obróbki Plastycznej odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pt. „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości”. Projekt finansowany jest w ramach Działania „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii i urządzenia opartego na eksperckim systemie rekomendacji do automatycznego prostowania precyzyjnych rur grubościennych o zmiennym przekroju ścianki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji realizujących projekt:

1. Instytutu Obróbki Plastycznej – Lider projektu,

2. Zakładów Mechanicznych Tarnów.

Uczestnicy spotkania zwiedzili Instytutu i zapoznali się ze stanowiskami badawczymi, na których realizowane są badania w ramach projektu. Podczas spotkania przedstawiono wyniki badań etapów II–IV oraz zaprezentowano aparaturę badawczą wytworzoną w ramach etapu IV. Przedstawiono również założenia prac w etapie IV i V.

 

 

Seminarium Obróbki Plastycznej 06.06.2018 r.

 

PODSUMOWANIE

 Instytut Obróbki Plastycznej i Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. zorganizowały dnia 6 czerwca 2018 r. imprezę towarzyszącą Targom Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2018 –

Seminarium Obróbki Plastycznej

pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”

Partner Wydarzenia: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

 

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

9.30–10.00

Rejestracja Uczestników

 

10.00–10.05

Powitanie Uczestników

– Dr inż. Stanisław Ziółkiewicz,Dyrektor INOP

10.05–11.20

Sesja I „Ekonomiczne i ekologiczne technologie walcowania pierścieni”

10.05–10.20

Wybrane zagadnienia procesu asymetrycznego walcowania wyrobów płaskich

– Prof. Anna Kawałek, Politechnika Częstochowska

10.20–10.35

Optymalizowanie struktury i właściwości mechanicznych stali martenzytycznych przeznaczonych na wielkogabarytowe pierścienie

– Dr inż. Beata Pachutko, INOP

10.35–10.50

Badania modelowe procesu walcowania pierścieni

– Mgr inż. Jarosław Lulkiewicz, INOP


10.50–11.05

Rozwiązanie transportowe umożliwiające szybką zmianę kierunku jazdy manipulatora szynowego


– Szczepan Kajpust, Zarmen FPA Sp. Z O.O.

11.05–11.20

Innowacyjne technologie walcowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych

 

– Prof. Zbigniew Pater, Politechnika Lubelska

11.20–11.50

Sesja posterowa - przerwa kawowa

11.50–13.20

Sesja II „Inne technologie obróbki plastycznej”

11.50–12.05

Badania nad opracowaniem technologii trójrolkowego gięcia profili aluminiowych dla przemysłu samochodowego

– Dr inż. Tomasz Gądek,

 INOP

12.05–12.20

Koncepcja i badania eksperymentalne kształtowania elementów cienkościennych przy pomocy hybrydowej metody laserowo-mechanicznej

– Dr inż. Piotr Kurp, Politechnika Świętokrzyska

12.20–12.35

 

 

Fizyczno-matematyczne modelowanie wysokotemperaturowych procesów przetwarzania stali w aspekcie wspomagania projektowania nowych technologii

– Dr inż. Marcin Hojny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12.35–12.50

Kształtowanie słupka B ze stopów 7xxx

– prof. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska

 

12.50–13.05

Stopowanie laserowe borem stali wysokowęglowej

– Dr hab. inż. Marta Paczkowska, Politechnika Poznańska

13.05–13.20

Transfer technologii, czyli szansa na komercjalizację - Sieć Otwartych Innowacji

- Michał Chwieduk - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

13.20–14.00

Lunch

14.00-16.00

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia HEFAJSTOS

 

W Seminarium wzięło udział 62 uczestników: 40 uczestników – z 8 jednostek  nauki, 20 uczestników – z 11 jednostek przemysłowych oraz 2 uczestników – z 2 innych instytucji.

Wygłoszono 11 referatów:  9 referatów – z 7 jednostek naukowych, 1 referat – z zakładu przemysłowego oraz 1 referat – z innej instytucji.