Wyniki wyborów do Rady Naukowej 2017-2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów Rady Naukowej Instytutu oraz z Regulaminem Wyborów Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej Kadencja 2017–2021, Komisja Wyborcza w składzie:

1 . Ewa Szymańska

2. Tomasz Moskalik

3. Aleksandra Felczyńska

4. Hanna Głuszek

5. Małgorzata Słodzinka

˗        Przewodnicząca

˗        Z-ca Przewodniczącej

˗        Sekretarz

˗        Członek Komisji

˗        Członek Komisji

przeprowadziła, w dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Instytutu, wybory członków do Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej kadencji 2017–2021.

Wybory były bezpośrednie i tajne.

Przeprowadzono procedurę wyborczą i wybrano:

˗    3 członków Rady Naukowej w grupie Pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,

˗    2 członków Rady Naukowej w grupie pracowników badawczo-technicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wyniki wyborów członków Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu kadencji 2017-2021 (pdf)

Lista osób powołanych przez Ministra Rozwoju i Finansów do Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu kadencji 2017-2021 (png)

Podziękowania dla dr hab. inż. Hanny Wiśniewskiej-Weinert, prof. nadzw.

W związku z upływem kadencji i zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przez Panią dr hab. inż. Hannę Wiśniewską-Weinert, prof. nadzw. w dniu 31 maja 2017 roku, na ręce Pani Profesor wpłynęły liczne podziękowania za współpracę oraz słowa uznania za jej osiągnięcia osobiste i sukcesy w  zarządzaniu Instytutem, a także życzenia na dalsze lata, zarówno od przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, jak i społeczności akademickich oraz zarządów przedsiębiorstw.

Pani Prof. H. Wiśniewska-Weinert wyraża ogromną wdzięczność za wszystkie ciepłe i życzliwe słowa.

Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że składanie kart do głosowania na członków Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej kadencja 2017-2021 odbędzie się 10 lipca 2017 r. do urny w holu Instytutu w następujących godzinach: 6.30 - 9.30 oraz 12.30 - 14.30.
 
Załącznik:
Komunikat nr 3 (pdf)

Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej

Komunikat nr 2 wraz z listą zgłoszonych kandydatów do Rady Naukowej.

W dniach od 16 czerwca do 26 czerwca 2017 r. pracownicy Instytutu składali karty zgłoszenia kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej kadencji 2017-2021. Listy zgłoszonych kandydatów do Rady Naukowej zawiera załącznik do niniejszego komunikatu. Wszyscy kandydaci zamieszczeni na listach wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Naukowej.
 
Załącznik:
Komunikat nr 2 wraz z listą (pdf)

Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej


Komisja Wyborcza Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu informuje o możliwości składania kart zgłoszenia kandydatów do Rady Naukowej (kadencja 2017 - 2021).

Załącznik:
Komunikat nr 1 (pdf)