Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej


Komisja Wyborcza Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu informuje o możliwości składania kart zgłoszenia kandydatów do Rady Naukowej (kadencja 2017 - 2021).

Załącznik:
Komunikat nr 1 (pdf)

Wybory Rady Naukowej

Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 618 z późn. zm.), Statutu Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 15.05.2017 r. oraz Regulaminu Wyborów Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej ogłasza wybory do Rady Naukowej kadencji 2017-2021.


Pliki do pobrania:

Zarządzenie 11/2017 w sprawie wyborów Rady Naukowej (pdf)
Regulamin wyborów (pdf)
Wykaz osób uprawnionych do kandydowania (pdf)

Powołanie Dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej

Z dniem 1 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał Pana dra inż. Stanisława Ziółkiewicza na stanowisko Dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu.

Dnia 1 czerwca br. w godzinach porannych odbyło się spotkanie kierowników jednostek organizacyjnych Instytutu z nowo powołanym Dyrektorem. W imieniu pracowników Instytutu gratulacje i życzenia oraz bukiet kwiatów przekazała nowemu Dyrektorowi Zastępca Głównego Księgowego mgr Anna Skowrońska. Dyrektor zadeklarował wolę kontynuacji polityki Instytutu prowadzonej przez swoją poprzedniczkę dr hab. inż. Hannę Wiśniewską-Weinert, prof. nadzw. INOP i zapowiedział spotkania z poszczególnymi zespołami Instytutu.

Załoga Instytutu życzy nowemu Dyrektorowi wielu sukcesów i dobrej współpracy z podwładnymi.

Pożegnanie Dyrektora i Głównego Księgowego Instytutu

W związku z upływem kadencji oraz zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej – Pani dr hab. inż. Hanny Wiśniewskiej-Weinert, prof. nadzw. – oraz na stanowisku Głównego Księgowego – Pani mgr Krystyny Łukaszewskiej, w dniu 31.05.2017 r. odbyło się na terenie Instytutu pożegnanie obu Pań przez załogę Instytutu. W imieniu pracowników życzenia oraz wyrazy wdzięczności za wieloletnią pracę na tak odpowiedzialnych stanowiskach, entuzjazm, poświęcenie, oddanie i troskę o Instytut, jego pracowników i finanse złożył Zastępca Dyrektora ds. Badawczych dr inż. Jacek Borowski. Osobne podziękowania i słowa uznania do obu Pań skierował prof. dr hab. inż. Leopold Berkowski. Panie odchodzące ze swoich stanowisk ze wzruszeniem podziękowały pracownikom Instytutu za współpracę, życzenia i wszystkie ciepłe słowa. Poza częścią oficjalną odbyły się także spotkania Pani Dyrektor z pracownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych Instytutu.

Spotkanie projektowe 11.05.2017 r.

Dnia 11 maja 2017 r. na terenie Instytutu odbyło się spotkanie projektowe dotyczące realizacji projektu pt. „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości”. Projekt finansowany jest w ramach Działania „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii i urządzenia opartego na eksperckim systemie rekomendacji do automatycznego prostowania precyzyjnych rur grubościennych o zmiennym przekroju ścianki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji realizujących projekt:

1. Instytutu Obróbki Plastycznej,

2. Zakładów Mechanicznych Tarnów,

Podczas spotkania przedstawiono wyniki badań z etapu I oraz zaprezentowano aparaturę badawczą wytworzoną podczas tego etapu. Omówiono również prace badawcze prowadzone w etapach II i III oraz założenia prac w kolejnym etapie.