Seminarium Obróbki Plastycznej 06.06.2018 r.

 

PODSUMOWANIE

 Instytut Obróbki Plastycznej i Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. zorganizowały dnia 6 czerwca 2018 r. imprezę towarzyszącą Targom Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2018 –

Seminarium Obróbki Plastycznej

pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”

Partner Wydarzenia: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

 

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

9.30–10.00

Rejestracja Uczestników

 

10.00–10.05

Powitanie Uczestników

– Dr inż. Stanisław Ziółkiewicz,Dyrektor INOP

10.05–11.20

Sesja I „Ekonomiczne i ekologiczne technologie walcowania pierścieni”

10.05–10.20

Wybrane zagadnienia procesu asymetrycznego walcowania wyrobów płaskich

– Prof. Anna Kawałek, Politechnika Częstochowska

10.20–10.35

Optymalizowanie struktury i właściwości mechanicznych stali martenzytycznych przeznaczonych na wielkogabarytowe pierścienie

– Dr inż. Beata Pachutko, INOP

10.35–10.50

Badania modelowe procesu walcowania pierścieni

– Mgr inż. Jarosław Lulkiewicz, INOP


10.50–11.05

Rozwiązanie transportowe umożliwiające szybką zmianę kierunku jazdy manipulatora szynowego


– Szczepan Kajpust, Zarmen FPA Sp. Z O.O.

11.05–11.20

Innowacyjne technologie walcowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych

 

– Prof. Zbigniew Pater, Politechnika Lubelska

11.20–11.50

Sesja posterowa - przerwa kawowa

11.50–13.20

Sesja II „Inne technologie obróbki plastycznej”

11.50–12.05

Badania nad opracowaniem technologii trójrolkowego gięcia profili aluminiowych dla przemysłu samochodowego

– Dr inż. Tomasz Gądek,

 INOP

12.05–12.20

Koncepcja i badania eksperymentalne kształtowania elementów cienkościennych przy pomocy hybrydowej metody laserowo-mechanicznej

– Dr inż. Piotr Kurp, Politechnika Świętokrzyska

12.20–12.35

 

 

Fizyczno-matematyczne modelowanie wysokotemperaturowych procesów przetwarzania stali w aspekcie wspomagania projektowania nowych technologii

– Dr inż. Marcin Hojny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12.35–12.50

Kształtowanie słupka B ze stopów 7xxx

– prof. Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska

 

12.50–13.05

Stopowanie laserowe borem stali wysokowęglowej

– Dr hab. inż. Marta Paczkowska, Politechnika Poznańska

13.05–13.20

Transfer technologii, czyli szansa na komercjalizację - Sieć Otwartych Innowacji

- Michał Chwieduk - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

13.20–14.00

Lunch

14.00-16.00

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia HEFAJSTOS

 

W Seminarium wzięło udział 62 uczestników: 40 uczestników – z 8 jednostek  nauki, 20 uczestników – z 11 jednostek przemysłowych oraz 2 uczestników – z 2 innych instytucji.

Wygłoszono 11 referatów:  9 referatów – z 7 jednostek naukowych, 1 referat – z zakładu przemysłowego oraz 1 referat – z innej instytucji.