ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU HYPORTH DOTYCZĄCEGO MATERIAŁÓW NA IMPLANTY ORTOPEDYCZNE

W piątek, 1 września 2017 roku, w godzinach 16–18 w Hotelu Sheraton (ul. Bukowska 3/9, Poznań) odbędzie się spotkanie w ramach projektu HypOrth: „New approaches in the development of Hypoallergenic implant material in Orthopaedics: steps to personalised medicine” („Nowe rozwiązania w opracowaniu hipoalergicznego materiału na implanty ortopedyczne: kroki ku spersonalizowanej medycynie”).

 

Projekt HypOrth realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przez konsorcjum składające się z następujących partnerów:

  • Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg (Niemcy) – koordynator,
  • Tartu Ulikool (Estonia),
  • Instytut Obróbki Plastycznej (Polska),
  • Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences (Węgry),
  • Teknologisk Institut (Dania)
  • Progenika Biopharma SA (Hiszpania),
  • Mathys AG Bettlach (Szwajcaria),
  • ARTTIC International Management Services.

 

Głównym celem projektu HypOrth jest wytworzenie nowej, hipoalergicznej endoprotezy stawu biodrowego. W ramach projektu prowadzone są badania z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem testów tarciowo-zużyciowych z wykorzystaniem symulatora ruchu. Wykonywane jest także szerokie spektrum badań immunologicznych, mikrobiologicznych oraz testów biozgodności „nowych” biomateriałów. Stosując specjalne biomarkery, możliwa jest identyfikacja pacjentów, szczególnie narażonych na wystąpienie niekorzystnych reakcji immunologicznych na wszczep. Wybór materiału endoprotezy z uwzględnieniem skłonności alergicznych pacjentów pozwoli znacząco ograniczyć konieczność przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych operacji rewizyjnych, co niewątpliwie stanowić będzie krok naprzód ku „spersonalizowanej medycynie”.

 

Podczas otwartej dla publiczności sesji posterowej zaprezentowane zostaną referaty prof. dr hab. inż. Volfa Leshchynsky’ego pt. „Material engineering approach to meet the needs of medicine” oraz dr. n. med. Łukasza Łapaja pt. „Directions of personalization of medicine in the field of orthopedics”, a także zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych w ramach projektu HypOrth.

 

Zachęcamy zainteresowanych do udziału w wydarzeniu, ponieważ stwarza ono możliwość nawiązania indywidualnego kontaktu z jednostkami naukowymi biorącymi udział w projekcie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

Więcej na temat projektu zamieszczono na stronach:

https://www.hyporth.eu/

http://www.inop.poznan.pl/badania/projekty-miedzynarodowe/288-nowe-rozwiazania-w-opracowaniu-hipoalergicznego-materialu-na-implant-ortopedyczne-kroki-ku-spersonalizowanej-medycynie