Seminarium Obróbki Plastycznej 07.06.2017 r., Targi ITM 2017, Poznań

Dnia 7 czerwca 2017 r. podczas Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2017 w Poznaniu odbyło się Seminarium Obróbki Plastycznej pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”.

Organizatorami Seminarium byli:

  • Instytut Obróbki Plastycznej,
  • P.P.U.H Intermech Sp. z o.o.,
  • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

W imprezie wzięło udział 80 osób, w tym: 41 uczestników – z 7 instytucji naukowych, 38 uczestników – z 21 zakładów przemysłowych oraz 1 uczestnik – z innej instytucji.

10 Prelegentów (9 – z  7 instytucji naukowych i 1 – z zakładu przemysłowego) wygłosiło 9 referatów.

Uczestnicy otrzymali materiały seminaryjne zwierające streszczenia wygłoszonych referatów i posterów prezentowanych podczas sesji posterowej.

 PROGRAM SEMINARIUM

9.30–10.00

Rejestracja Uczestników

10.00–10.05

Powitanie Uczestników  –  Dyrektor INOP

10.05–11.20

SESJA I dot. projektu pt. „Prace B+R nad innowacyjnymi wielkogabarytowymi łożyskami wieńcowymi na bazie lekkich materiałów konstrukcyjnych”, realizowanego przez firmę P.P.U.H "INTERMECH" Sp. z o.o.

10.05–10.20

Ogólna informacja o projekcie – dr inż. Stanisław Ziółkiewicz (INOP)

10.20–10.35

Problem uszczelnień w pracach B+R dotyczących innowacyjnych wielkogabarytowych łożyskami wieńcowych – (mgr inż. Roman Barwiński P.P.U.H. "INTERMECH" Sp. z o.o.)

10.35–10.50

Badania tribologiczne elementów łożysk tocznych – mgr inż. Michał Chruściński (INOP)

10.50–11.05

Prognozowanie trwałości łożysk tocznych – dr inż. Michał Libera (Politechnika Poznańska)

11.05–11.20

Wytwarzanie wierteł krętych w procesie wyciskania – dr inż. Tomasz Bulzak (Politechnika Lubelska)

11.20–12.00

SESJA POSTEROWA  - przerwa kawowa

12.00–13.30

SESJA II dot. projektu LaMeForm pt. „Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie”, realizowanego przez konsorcjum w składzie: Politechnika Świętokrzyska (lider), Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Rzeszowska

12.00–12.15

Ogólna informacja o projekcie – prof. dr hab. Zygmunt Mucha (Politechnika Świętokrzyska)

12.15–12.30

Formowanie laserowe wspomagane mechanicznie profili rurowych - badania wstępne – dr inż. Piotr Kurp (Politechnika Świętokrzyska)

12.30–12.45

Kształtowanie profili cienkościennych wspomagane laserowo  – dr inż. Marcin Nowak, dr inż. Jacek Widłaszewski, (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

12.45–13.00

Kształtowanie elementów cienkościennych z zastosowaniem strefowego podgrzewania laserowego  –  dr inż. Tomasz Gądek (INOP)

13.00–13.15

Mikrostruktura i plastyczność w podwyższonej temperaturze nadstopu na osnowie niklu Inconel 718  –  dr inż. Waldemar Ziaja (Politechnika Rzeszowska)

13.15–13.30

Analiza zużycia narzędzi kuźniczych przy wykorzystaniu ramienia pomiarowego ze zintegrowanym skanerem laserowym - dr hab. inż. Marek Hawryluk (Politechnika Wrocławska)

13.30–14.00

LUNCH

14.00-16:00

SPOTKANIE ROBOCZE PARTNERÓW PROJEKTU LaMeForm

Galeria: