Centrum Doskonałości - Misja

W 2004 roku w Instytucie Obróbki Plastycznej powstało decyzją MNiI,  Centrum Doskonałości Instytutu Obróbki Plastycznej 372 (CD INOP).

Misją Centrum Doskonałości przy Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu jest działanie na rzecz rozwoju przemysłu poprzez podniesienie nowoczesności technologii w celu konkurencyjności sprzedaży produktów wykonanych metodą metalurgii proszków na rynku krajowym i zagranicznym.

Centrum Doskonałości współpracuje ze wszystkimi znaczącymi ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się zagadnieniami metalurgii proszków oraz licznymi przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.

Wieloletnim programem badań objęte są tematy związane z programami gospodarczymi i „Międzynarodowymi programami współpracy naukowej i naukowo-technicznej”.

Centrum Doskonałości INOP stanowi wyodrębnioną jednostkę naukowo-badawczą Instytutu.

Zakres działalności

    • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu metalurgii proszków w połączeniu z obróbką plastyczną i obróbką cieplno-chemiczną dla części konstrukcyjnych stosowanych w elementach maszyn w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.
    • Projektowanie narzędzi o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych dla maszyn i urządzeń do kształtowania wyrobów z materiałów proszkowych.
    • Produkcja doświadczalna wyrobów wykonanych z materiałów proszkowych wg innowacyjnej technologii na bazie europejskiego patentu INOP nr PCT/PL/00/00098 "Sposób otrzymywania elementów kształtowych".
    • Prowadzenie działalności techniczno-usługowej.
    • Prowadzenie szkoleń.

 

 Struktura

centrum