Zarządzanie procesami badawczymi - I-Centrum

Na sukces organizacji badawczej zasadniczo wpływa przyjęta strategia w dokonywaniu wyboru portfela badań oraz zastosowania procedur zarządzania projektami badawczymi. Celem staje się maksymalizacja wartości uzyskiwanych z realizacji procesów badawczych.

Postępując w ten sposób, należy przy podejmowaniu decyzji rozważyć następujące kwestie:

·        przedmiot, cel i zakres prac badawczych,

·        potencjał naukowo-badawczy,

·        infrastrukturę badawczą i dostępność zasobów,

·        relacje planowanych korzyści i możliwych do poniesienia kosztów w trakcie realizacji badań.

Często, w sytuacji braku odpowiednich narzędzi umożliwiających zarządzanie pracami badawczymi oraz dokonania ocen efektywności realizacji ich poszczególnych etapów/zadań, pozytywna decyzja, która w efekcie umożliwi uruchomienie procesów badawczych, staje się trudna, wręcz niemożliwa do podjęcia.

Projekt „I-Centrum“ zakłada modernizację zastanej oraz stworzenie jednolitej, nowatorskiej infrastruktury teleinformatycznej wspierającej rozwój Instytutu poprzez wspomaganie zarządzania procesami badawczymi oraz szerokie udostępnianie wyników badań dla celów naukowo - badawczych, gospodarczych oraz edukacyjnych.

W sierpniu 2008 r. Instytut Obróbki Plastycznej złożył do Ministerstwa Nauki i Szklonictwa Wyższego wniosek o dofinasowanie projektu "I-Centrum" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa II Infrastruktura sfery B+R; Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Wniosek został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu.

I-Centrum stnowić będzie doskonałe narzędzie współpracy ze wszystkimi interesariuszami Instytutu.

Osoby zainteresowane realizacją projektu prosimy o kontakt:

dr inż. Stanisław Ziółkiewicz - Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="color: purple; background-color: transparent; border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: #cccccc; border-bottom-style: solid;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I-Centrum 

I-Centrum

 

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"