Obróbka Plastyczna Metali

 

O czasopiśmie

O czasopiśmie

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ CZASOPISMA OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI
 

ISSN 0867-2628

Czasopismo „Obróbka Plastyczna Metali” wydawane jako kwartalnik przez Instytut Obróbki Plastycznej dotyczy teoretycznych i praktycznych zagadnień pozahutniczej obróbki plastycznej materiałów metalicznych i dziedzin z nią związanych. Czasopismo adresowane jest do naukowców, dydaktyków i studentów kierunków technicznych oraz konstruktorów i technologów zatrudnionych w przemyśle.

 

Misją czasopisma jest popularyzacja osiągnięć nauki, wyników badań i innowacyjnych rozwiązań, celem ich aplikowania do praktyki gospodarczej.

 

W czasopiśmie zamieszczane są krajowe i zagraniczne, recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe i monograficzne oraz kroniki i komentarze redakcyjne dotyczące problematyki czasopisma.

 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku, czasopismo „Obróbka Plastyczna Metali” zamieszczone jest w części B wykazu czasopism punktowanych (poz. 1088). Część B stanowi wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2209  tytułów, a najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 p.

Za publikację w czasopiśmie "Obróbka Plastyczna Metali" przyznawane jest 10 punktów.

 

 

Od 2009 r. wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie publikowane są w języku polskim i angielskim. Ma to na celu, z jednej strony ułatwienie dostępu polskiemu czytelnikowi do specjalistycznej wiedzy, z drugiej, znaczące zwiększenie kręgu odbiorców poprzez wprowadzenie czasopisma w światowy obieg informacji naukowo-badawczych.

 

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawanie czasopisma dofinansowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Aktualnie Redakcja przygotowuje się do wdrożenia systemu zarządzania pracą czasopisma w oparciu o Open Journal System.

 

 

Czasopismo indeksowane jest w bazach:

 1. Index Copernicus International

http://journals.indexcopernicus.com/

 1. BazTech

http://baztech.icm.edu.pl

 1. CeON – Centrum Otwartej Nauki

http://ceon.pl/pl/

 1. DOMA® Maschinenbau und Anlagenbau

http://www.wti-frankfurt.de/de/themenpakete/pakete-und-datenbanken

 1. INOP

http://www.siec.inop.eu/baza/baza.html

 

PROBLEMATYKA CZASOPISMA

Problematyka czasopisma obejmuje następujące działy:

 1. podstawy teoretyczne kształtowania plastycznego,

 2. inżynieria materiałowa w obróbce plastycznej,

 3. procesy kształtowania wyrobów z blach,

 4. procesy kształtowania objętościowego,

 5. procesy kształtowania wyrobów z proszków metali,

 6. narzędzia, przyrządy i maszyny do obróbki plastycznej,

 7. zagadnienia różne,

 8. komunikaty i inne prace Instytutu Obróbki Plastycznej.

 

KATEGORIE ARTYKUŁÓW

W czasopiśmie zamieszczane są krajowe i zagraniczne, recenzowane artykuły, podzielone na następujące kategorie:

 1. oryginalny artykuł naukowy – artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym (do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe),

 2. artykuł przeglądowy – artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym (artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań),

 3. komunikat o wynikach badań – krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne,

 4. artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) – artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej,

 5. recenzja – publikacja zawierająca powydawniczą analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, niespełniająca wymogów artykułu naukowego,

 6. artykuł popularnonaukowy – publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie,

 7. materiał redakcyjny – publikacja prezentująca stanowisko zespołu redakcyjnego czasopisma, w tym edytoriale, przedmowy i posłowia oraz listy do redakcji,

 8. informacja – krótkie publikacje o charakterze informacyjnym, zapowiadającym lub sprawozdawczym, w tym nekrologi oraz zapowiedzi i sprawozdania dotyczące konferencji, zjazdu lub innego wydarzenia,

 9. inne – errata, hasło encyklopedyczne, noty biograficzne, abstrakty konferencyjne oraz pozostałe artykuły niedające się zaklasyfikować jako 1–8.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA PRAC

Redakcja przyjmuje oryginalne, wcześniej niepublikowane prace zgodne z problematyką czasopisma, przesłane w edytowalnym pliku (Word) oraz uwzględniające wytyczne dla Autorów.

Przesyłając artykuł wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia, Autor oświadcza tym samym, że praca nie była i nie będzie w tej samej postaci publikowana w innym czasopiśmie oraz że Autor zapoznał się z wytycznymi dla autorów.

 

Historia

Historia

 

Czasopismo „Obróbka Plastyczna Metali” powstało z inicjatywy prof. Feliksa Tychowskiego – założyciela Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, wybitnego naukowca, zasłużonego zwłaszcza dla poznańskiego środowiska naukowego,. W 1959 r. ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma pod nazwą „Obróbka Plastyczna. Zeszyty Centralnego Laboratorium Obróbki Plastycznej”. Zadaniem wydawnictwa była przede wszystkim prezentacja prac naukowych, doświadczalnych i technologiczno-konstrukcyjnych pracowników Instytutu oraz prezentacja przeglądu piśmiennictwa światowego, przeglądu dokumentacyjnego oraz najbardziej wartościowych referatów krajowych i zagranicznych wygłaszanych na konferencjach organizowanych przez Instytut.

 

Do 1964 r. wydawano rocznie 3 zeszyty, zawierające obok artykułów także przegląd piśmiennictwa i przegląd dokumentacyjny obróbki plastycznej. W 1965 r. wyłączono z czasopisma przegląd piśmiennictwa i przegląd dokumentacyjny. W latach 1966–2005 częstotliwość wydawania czasopisma była różna i wynosiła od 1 do 5 zeszytów rocznie.

 

Od 1988 r. czasopismo ukazuje się pod tytułem „Obróbka Plastyczna Metali”, od 2006 r. – jako kwartalnik.

 

Kolejnymi Redaktorami Naczelnymi czasopisma byli:

 

 • 1959–1969 Prof. dr inż. Feliks Tychowski

 • 1970–1990 Mgr inż. Andrzej Turno

 • 1991–1992 Doc. mgr inż. Zbigniew Łukomski

 • 1993–2004 Doc. dr inż. Bolesław Kwaśniewski

 • 2006–2012 Doc. dr inż. Jerzy Lisowski

 • od 21.06.2012 Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak

 

Rok 2013 przynosi czasopismu Obróbka Plastyczna Metali nową okładkę. Prosta i skromna, nawiązuje do okładki najwcześniejszych zeszytów czasopisma. Chociaż, jak głosi przysłowie, nie ocenia się książek po okładce, to redakcja z myślą o czytelnikach dokłada wszelkich starań, żeby również okładka zachęcała do sięgnięcia po kwartalnik.

Redakcja

Redakcja

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak (Polska) Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. inż. Leopold Berkowski (Polska) Z-ca Red. Naczelnego, Redaktor Tematyczny
(2. Inżynieria materiałowa w obróbce plastycznej)
Prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna (Polska) Redaktor Tematyczny (7. Zagadnienia różne)
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski (Polska) Redaktor Tematyczny
(3. Procesy kształtowania wyrobów z blach)
Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman (Polska) Redaktor Tematyczny
(4. Procesy kształtowania objętościowego)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel (Polska) Redaktor Tematyczny
(1. Podstawy teoretyczne kształtowania plastycznego)
Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel (Polska) Redaktor Tematyczny
(5. Procesy kształtowania wyrobów z proszków metali)
Prof. dr hab. inż. Robert Szyndler (Polska) Redaktor Tematyczny
(6. Narzędzia, przyrządy i maszyny do obróbki plastycznej)
Małgorzata Słodzinka (Polska) Redaktor Językowy, Sekretarz Redakcji
mgr inż. Ewa Szymańska (Polska) Członek Redakcji
inż. Marcin Tomkowiak (Polska) Członek Redakcji

 

 

Kontakt

Redakcja Czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali”

Instytut Obróbki Plastycznej

ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań

Osoba kontaktowa: Małgorzata Słodzinka

tel. 61 657 05 55 w. 228, 229

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Rada Programowa

Rada Programowa

 1. Prof. Michał Basista - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 2. Prof. Gheorghe Brabie – University of Bacau, Bacau, Rumunia
 3. Prof. Leszek Dobrzański – Politechnika Śląska, Gliwice
 4. Prof. Jorge Romero Garcia – ResearchCenter of Applied Chemistry, Mexico, Meksyk
 5. Prof. Monika Gierzyńska-Dolna – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
 6. Prof. Zbigniew Gronostajski - Politechnika Wrocławska, Wrocław
 7. Prof. Franciszek Grosman – Politechnika Śląska, Katowice
 8. Prof. Eugeniusz Hadasik – Politechnika Śląska, Katowice
 9. Prof. Mikhail Ignatev – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
 10. Prof. Rudolf Kawalla – Technische Universität Bergakademie Freiberg, Freiberg, Niemcy
 11. Prof. Reiner Kopp – Metal Forming Institute, Aachen University, Aachen, Niemcy
 12. Prof. Andrzej Korbel – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
 13. Prof. Tibor Kvackaj – Technical University of Kosice, Słowacja
 14. Prof. Alexander Laptev – DonbassStateEngineeringAcademyKramatorsk, Ukraina
 15. Prof. Volf Leshchynsky – Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
 16. Prof. Leszek Małdziński – Politechnika Poznańska, Poznań
 17. Prof. Roman Maev – University of Windsor, Windsor, Kanada
 18. Prof. Jerzy Morgiel – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 19. Prof. Nikolai K. Myshkin – V.A. Belyi Metal Polymer Research Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Gomel, Białoruś
 20. Prof. Eugene Olevsky – San DiegoStateUniversity, San Diego, USA
 21. Prof. Maciej Pietrzyk – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 22. Prof. Bojan Podgornik – Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Słowenia
 23. Prof. Stanislav Rusz – VSB – Technicka Univerzita Ostrava, Ostrava, Czechy
 24. Prof. Wolfram Scharff – IFU Diagnostic Systems GmbH, Lichtenau, Niemcy
 25. Prof. Robert Szyndler – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Poland
 26. Prof. Paweł Zięba – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

 

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania

 

 1. Po zakwalifikowaniu zgłoszonego do Redakcji artykułu naukowego jako zgodnego z problematyką czasopisma, Redaktor Naczelny kieruje artykuł do odpowiedniego Redaktora Tematycznego.
 2. Redaktor Tematyczny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spośród autorytetów w reprezentowanym zakresie tematycznym, z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego. Osoba recenzenta musi gwarantować niezależność recenzji, brak konfliktu interesów (brak relacji osobistych i służbowych z Autorem) a także zachowanie poufności.
 3. Po wyborze Recenzentów, Redakcja kieruje do Recenzenta artykuł, obowiązujący druk recenzji oraz pisemną prośbę o opracowanie recenzji w wyznaczonym terminie (zwykle 1 miesiąca).
 4. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzja artykułu nastąpiła maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od momentu otrzymania przez nią tekstu.
 5. Redakcja nie ujawnia Recenzentom danych personalnych Autora, a Autorowi danych personalnych Recenzentów.
 6. Listę współpracujących Recenzentów Redakcja zamieszcza raz w roku, w ostatnim zeszycie czasopisma danego rocznika oraz na stronie internetowej.
 7. W przypadku negatywnej recenzji lub dyskusyjnych treści artykułu, dane personalne Recenzenta mogą być ujawnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta oraz dane personalne Autora mogą być ujawnione wyłącznie na prośbę Recenzenta i za zgodą Autora.
 8. Recenzent opracowuje recenzję z jednym z poniższych wniosków:
  • „Zaakceptować do druku bez zmian”,
  • „Zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta”,
  • „Ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji”,
  • „Odrzucić” i przesyła ją do Redakcji (opcjonalnie z poprawionym tekstem artykułu).
 9. Po otrzymaniu recenzji Redakcja:
  • informuje Autora o wpłynięciu recenzji (wniosek Recenzenta: „Zaakceptować do druku bez zmian”),
  • informuje Autora o konieczności wprowadzenia drobnych zmian (wniosek Recenzenta: „Zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta”) oraz przesyła Autorowi recenzję (opcjonalnie z poprawionym tekstem artykułu).
  • informuje Autora o konieczności wprowadzenia istotnych zmian i skierowania artykułu do ponownej recenzji (wniosek Recenzenta: „Ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji”) oraz przesyła Autorowi recenzję (opcjonalnie z poprawionym tekstem artykułu).
  • informuje Autora o odrzuceniu (wniosek dwóch Recenzentów: „Odrzucić” lub decyzja Redaktora Naczelnego przy wniosku: „Odrzucić” jednego Recenzenta).
 10. Po otrzymaniu recenzji (opcjonalnie z poprawionym tekstem artykułu), Autor przesyła do Redakcji ponownie artykuł z wprowadzonymi zmianami, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza, przesyła także odpowiedź na recenzję.
 11. Redakcja podejmuje decyzję o ostatecznej wersji artykułu i powiadamia Autora o jej akceptacji.
 12. Autor przesyła do Redakcji drugą wersję językową (angielską).
 13. W przypadku wniosku Recenzenta: Ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji, Redakcja kieruje poprawiony artykuł do ponownej recenzji.
 14. W przypadku wniosku jednego z Recenzentów: Odrzucić, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu, bądź kieruje go do innego Recenzenta.
 15. W przypadku wniosku obu Recenzentów: Odrzucić, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu.
 16. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje Redaktor Naczelny.
 17. Redakcja przygotowuje artykuł do druku, wysyła go do korekty autorskiej i powiadamia Autora o numerze zeszytu, w którym artykuł zostanie opublikowany.
 18. Artykuł oddawany jest do druku po korekcie autorskiej.
 19. Teksty o charakterze nienaukowym (np. Komunikaty Instytutu Obróbki Plastycznej) nie podlegają procedurze recenzowania i kwalifikowane są do druku przez Redaktora Naczelnego.

Formularz Recenzji

 

Recenzenci

Recenzenci

 1. Prof. Janina Adamus (Politechnika Częstochowska)
 2. Dr hab. inż. Piotr Bała (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 3. Prof. Leopold Berkowski (INOP)
 4. Prof. Ludwik Błaż (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 5. Prof. Włodzimierz Bochniak (INOP)
 6. Prof. Tadeusz Bołd (Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica)
 7. Prof. Edward Czekaj (Instytut Odlewnictwa, Kraków)
 8. Prof. Agata Dudek (Politechnika Częstochowska)
 9. Prof. Henryk Dyja (Politechnika Częstochowska)
 10. Prof. Andrzej Dziadoń (Politechnika Świetokrzyska)
 11. Prof. Monika Gierzyńska-Dolna (INOP)
 12. Prof. Andrzej Gontarz (Politechnika Lubelska)
 13. Prof. Zbigniew Gronostajski (Politechnika Wrocławska)
 14. Prof. Franciszek Grosman (Politechnika Śląska)
 15. Prof. Eugeniusz Hadasik (Politechnika Śląska)
 16. Dr hab. inż. Marek Hawryluk (Politechnika Wrocławska)
 17. Prof. Kazuyuki Hokamoto (Uniwersytet Kumamoto, Japonia)
 18. Prof. Mikhail Ignetev (Instytut Obróbki Plastycznej)
 19. Prof. Jacek Jackowski (Politechnika Poznańska)
 20. Prof. Jarosław Jakubowicz (Politechnika Poznańska)
 21. Prof. Lucyna Jaworska (Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków)
 22. Prof. Jerzy Jeleńkowski ( Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa)
 23. Prof. Mieczysław Jurczyk (Politechnika Poznańska)
 24. Prof. Rudolf Kawalla (Technical University Bergakademie Freiberg, Niemcy)
 25. Prof. Anna Kawałek (Politechnika Częstochowska)
 26. Prof. Leszek Klimek (Politechnika Łódzka)
 27. Prof. Marcin Knapiński ( Politechnika Częstochowska)
 28. Prof. Andrzej Korbel (Instytut Obróbki Plastycznej)
 29. Prof. Aleksander Kovalev (Rosyjska Akademia Nauk, Rosja)
 30. Prof. Michał Kulka (Politechnika Poznańska)
 31. Prof. Roman Kuziak (Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica)
 32. Prof. Piotr Lacki (Politechnika Częstochowska)
 33. Prof. Alexander Laptev (Forschungszentrum Jülich GmbH, Niemcy)
 34. Prof. Stanisław Legutko (Politechnika Poznańska)
 35. Prof. Volf Leshchynsky (INOP)
 36. Dr hab. inż. Dariusz Leśniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 37. Prof.  Wojciech Libura (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 38. Prof. Petr Louda (Uniwersytet Techniczny  Liberec, Republika Czeska)
 39. Dr hab. inż. Krzysztof Lukaszkowicz (Politechnika Śląska)
 40. Dr hab. inż. Aneta Łukaszek-Sołek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 41. Prof. Janusz Majta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 42. Prof. Leszek Małdziński (Politechnika Poznańska)
 43. Prof. Andrzej Jan Michalski (Politechnika Warszawska)
 44. Prof. Jerzy Morgiel (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN)
 45. Dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 46. Prof. Jerzy Nowacki ( Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie)
 47. Prof. Andrzej Olszyna (Politechnika Warszawska)
 48. Prof. Jerzy Pacyna (Akademia Górniczo-Hutnica w Krakowie)
 49. Dr hab. inż. Marta Paczkowska (Politechnika Poznańska)
 50. Prof. Elżbieta Pamuła (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 51. Prof. Zbigniew Pater(Politechnika Lubelska)
 52. prof. Aleksandra Pertek-Owsianna (Politechnika Poznańska)
 53. Prof. Wiesława Piekarska (Politechnika Częstochowska)
 54. Prof. Witold Piekoszewski (Instytut Technologii Eksploatacji PIB)
 55. Prof. Maciej Pietrzyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 56. Prof. Norbert Radek (Politechnika Świętokrzyska)
 57. Prof. Zbigniew Rdzawski (Politechnika Śląska)
 58. Prof. Stanislav Rusz (VŠB-Technická Univerzita Ostrava)
 59. Prof. Eugeniusz Sajewicz (Politechnika  Białostocka)
 60. Prof. Jan Sińczak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 61. Prof. Jerzy Smolik (Instytut Technologii Eksploatacji PIB)
 62. Prof. Maria Sozańska (Politechnika Śląska)
 63. Prof. Emil Strumban (University of Windsor, Kanada)
 64. Prof. Stanisław Stupkiewicz (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
 65. Prof. Stefan Szczepanik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 66. Prof. Robert Szyndler (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 67. Prof. Romana Ewa Śliwa (Politechnika Rzeszowska)
 68. Prof. Kazimierz Świątkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 69. Prof. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska)
 70. Prof. Krzysztof Wojciechowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 71. Prof. Tadeusz Zaborowski (Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wlkp.)
 72. Prof. Mykhaylo V. Zagirnyak (Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraina)
 73. Prof. Józef Zasadziński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 74. Prof. Paweł Zięba (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN)
 75. Prof. Wiesław Zwierzycki (Politechnika Poznańska)

  

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla Autorów

1. SKŁADANIE ARTYKUŁU

Artykuły w czasopiśmie „Obróbka Plastyczna Metali” publikowane są w języku polskim i w jęz. angielskim.

Redakcja przyjmuje do opublikowania artykuł w języku polskim i/lub angielskim. W przypadku, gdy językiem ojczystym Autora jest język inny niż polski, Autor dostarcza artykuł wyłącznie w języku angielskim, a Redakcja dokona przekładu artykułu na język polski.

W przypadku wyboru Recenzenta z zagranicy (gdy językiem ojczystym Recenzenta jest język inny niż polski), Redakcja zwraca się do Autora o wersję językową angielską, jeśli nie została dostarczona, celem przedłożenia jej do recenzji.

Autor, którego językiem ojczystym jest język polski może zlecić Redakcji odpłatne wykonanie przekładu artykułu z języka polskiego na język angielski.

Każdy nadesłany do opublikowania artykuł naukowy, po zakwalifikowaniu jako zgodny z problematyką czasopisma, recenzowany jest przez dwóch Recenzentów. Teksty o charakterze nienaukowym (np. Komunikaty Instytutu Obróbki Plastycznej) nie podlegają procedurze recenzowania i kwalifikowane są do druku przez Redaktora Naczelnego.

Zrecenzowany zgodnie z „Zasadami recenzowania” artykuł, po dostarczeniu przez Autora obu ostatecznych wersji językowych i korekcie autorskiej materiału przygotowanego przez Redakcję, oddawany jest do druku.

 

2. WKŁAD AUTORÓW W POWSTANIE ARTYKUŁU

Wraz z artykułem Autor przesyła do Redakcji „Formularz zgłoszenia” artykułudo czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali”.

W przypadku publikacji wieloautorskich, Autorzy publikacji obowiązani są do ujawnienia w „Formularzu zgłoszenia” wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, badań itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główna odpowiedzialność spoczywa na Autorze zgłaszającym artykuł do Redakcji.

Celem przeciwdziałania nierzetelności naukowej, w przypadku ujawnienia jakichkolwiek jej przejawów (zwłaszcza takich jak: ghostwriting i guest authorship), Redakcja odmawia opublikowania złożonego artykułu.

Ghostwriting ma miejsce w sytuacji, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, a wkład ten nie został ujawniony przez podanie danych tej osoby jako jednego z współautorów lub nie została wymieniona rola tej osoby w podziękowaniach zamieszczanych w publikacji.

Guest authorship ma miejsce w sytuacji, gdy udział autora był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to występuje on jako autor lub współautor publikacji.

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.).

 

3. OŚWIADCZENIE AUTORÓW O ŹRÓDŁACH FINANSO-WANIA ARTYKUŁU

Autor zobowiązany jest do zamieszczenia w „Formularzu zgłoszenia” informacji o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie artykułu.

 

4. OŚWIADCZENIE AUTORÓW O NIEWYSTĘPOWANIU KONFLIKTU INTERESÓW

Autor zobowiązany jest do zamieszczenia w „Formularzu zgłoszenia” oświadczenia, że artykuł został opracowany z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami i organizacjami. Konflikt interesów ma miejsce wówczas, gdy Autor lub jego instytucja mają finansowe lub osobiste zależności z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w sposób niewłaściwy wpłynąć na ich działania.

5. PRAWA AUTORSKIE

Autor zawiera z Wydawcą „Umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych”, w której składa także oświadczenie, że artykułu zgłoszonego do opublikowania w czasopiśmie „Obróbka Plastyczna Metali”dotąd nie publikował, ani też nie rozporządził prawami majątkowymi do niego. Autor składa „Oświadczenie” o udzieleniu nieodpłatnie Wy-dawcy, w stosunku do publikowanego w czasopiśmie artykułu, licencji niewyłącznej do korzystania z niego na określonych polach eksploatacji.

 

6. PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU

 

6.1. Formatowanie pliku

Autor przesyła do Redakcji, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., artykuł (tekst z ilustracjami, tabelami, podpisami i literaturą) w jednym pliku Word. Objętość tekstu jednej wersji językowej nie powinna przekraczać 15 stron A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza).

 

6.2. Struktura artykułu

Artykuł musi posiadać następujące elementy w podanej kolejności: tytuł, Autor/Autorzy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, nazwa i pełny adres instytucji, pełne dane teleadresowe Autora do korespondencji), streszczenie o objętości 200-250 wyrazów odzwierciedlające zawartość artykułu (wprowadzenie, zakres badań: materiały i metody, wyniki badań, tezy i wnioski), słowa kluczowe (3–5), wprowadzenie, zakres badań (materiały i metody), wyniki i dyskusja, wnioski, podziękowania, literatura.

 

6.3. Rysunki i tabele

Autor jest zobowiązany przesłać do Redakcji wszelkie rysunki zawarte w artykule w osobnych plikach w formacie TIFF lub BMP o minimalnej rozdzielczości 300 dpi.

Z uwagi na fakt, że tablice i rysunki nie są publikowane dwukrotnie (tj. w języku polskimi i angielskim), jeśli jest to możliwe, na rysunkach i w tablicach powinny być naniesione napisy w języku polskim i odpowiadające im napisy w języku angielskim. Dopuszczalne jest stosowanie odnośników z wyjaśnieniami w podpisie pod rysunkiem w języku polskim i języku angielskim.

Wersja drukowana czasopisma jest czarno-biała, związku z tym, rysunki (wykresy) powinny być przygotowanie tak, aby były one czytelne w wersji czarno-białej.

Wersja elektroniczna czasopisma jest kolorowa.

 

6.4. Wzory

Wzory matematyczne i chemiczne powinny być napisane bardzo czytelnie w edytorze równań danego pliku Word – nie powinny być wklejone jako obraz lub przekopiowane z innego pliku. Ich kolejność zaznaczona po prawej stronie, numerami w nawiasach okrąg-łych, np. ... (3). Zmienne we wzorach matematycznych powinny być pisane kursywą.

Należy stosować jednostki miar zgodne z obowiązującymi w układzie SI.

 

6.5. Literatura

Na końcu artykułu należy podać kolejno ponumerowany wykaz literatury (Literatura), w kolejności cytowania w tekście. Numer cytowanej pozycji w tekście należy umieszczać w nawiasie kwadratowym, np. [1], [2–4], [1, 3–6]. Wykaz należy przygotować dla obu wersji językowych (polskiej i angielskiej), zgodnie z oryginalnymi publikacjami zawartymi w wykazie. W wykazie literatury należy podać podstawowe elementy opisu bibliograficznego według następujących przykładów:

[1] Kowalski J.: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma vol./t. 1 nr 1 (2015), s. 1–10.

[2] Kowalski J.: Tytuł książki. Nazwa wydawcy, miejsce i data wydania, s. 1–10.

[3] Kowalski J.: Tytuł rozdziału. W: Tytuł monografii, pod red. J. Kowal-skiego, nazwa wydawcy, miejsce i data wydania, s. 1–10.

[4] Kowalski J.: Tytuł pracy doktorskiej. Praca doktorska, uczelnia, miejsce i rok.

Redakcja zaleca umieszczenie cytowania co najmniej 1 artykułu innego Autora, opublikowanego w czasopiśmie „Obróbka Plastyczna Metali” w ciągu ostatnich 2 lat.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Redakcja nie pobiera żadnych opłat od Autora, ani nie wypłaca Autorowi honorarium. Autor utrzyma egzemplarz numeru czasopisma, w którym opublikowano jego artykuł.

Autor bierze odpowiedzialność za treść merytoryczną artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „Obróbka Plastyczna Metali”.

Formularz zgłoszenia artykułu (pdf)

 

Prenumerata

Warunki prenumeraty

Redakcja Czasopisma przyjmuje zamówienia na prenumeratę kwartalnika „Obróbka Plastyczna Metali”, która obejmuje 1 rok kalendarzowy.

 

Zamówienia zeszytów w lat ubiegłych realizowane są w miarę posiadanych zapasów.

 

Do kosztów prenumeraty doliczone są koszty wysyłki.

 

Cennik

 • Prenumerata roczna w 2015 r.: 160 PLN + 5% VAT (1 zeszyt – 40 PLN + 5% VAT)

 • Zeszyty z lat 2013–2014: 40 PLN + 5% VAT (1 zeszyt)

 • Zeszyty z lat 2006–2012: 30 PLN + 5% VAT (1 zeszyt)

 • Zeszyty z lat do 2005: 25 PLN + 5% VAT (1 zeszyt)

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie wpłaty, na podstawie wystawionej faktury, na konto:

Instytut Obróbki Plastycznej

ul. Jana Pawła II nr 14,

61-139 Poznań

nr rachunku: 84 1090 1346 0000 0000 3400 0296

 

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Redakcja Czasopisma „Obróbka Plastyczna Metali”

Instytut Obróbki Plastycznej

ul. Jana Pawła II nr 14

61-139 Poznań

Osoba kontaktowa: Małgorzata Słodzinka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 61 657 05 55 w. 228