Wydawnictwa

Instytut Obróbki Plastycznej oferuje następujące wydawnictwa własne:

  • Informacja Ekspresowa Obróbki Plastycznej - miesięcznik zawierający notatki bibliograficzne bieżących artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych oraz innej literatury fachowej wraz ze słowami kluczowymi
 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, działając jako organ założycielski czasopisma „Informacja Ekspresowa Obróbki Plastycznej”, zarządził zaprzestanie wydawania ww. czasopisma.

Dane bibliograficzne artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych oraz innej literatury fachowej wpływającej do Biblioteki Instytutu zamieszczane są bieżąco w bibliograficznej bazie danych INOP http://www.siec.inop.eu/baza/baza.html      

 

  • Obróbka Plastyczna Metali - kwartalnik - czasopismo w języku polskim i angielskim, publikujące recenzowane artykuły dotyczące teoretycznych oraz praktycznych zagadnień obróbki plastycznej i dziedzin pokrewnych

Czasopismo punktowane: 10 pkt

Czasopismo jest dostępne online

 
  • L. Berkowski: Stale szybkotnące na narzędzia do obróbki plastycznej - monografia prezentująca charakterystyki materiałowe, służące do prawidłowego doboru stali na narzędzia oraz optymalnych warunków obróbki cieplnej narzędzi. Wydawnictwo zwarte o objętości 230 s., 133 rys., 51 tab.
  • Z. Pater: Podstawy teoretyczne i badania eksperymentalne procesu walcowania klinowo-rolkowego – publikacja kompleksowo przedstawiająca rozważania teoretyczne i rezultaty badań eksperymentalnych oraz przykłady wyrobów wykonywanych z zastosowaniem procesów walcowania klinowo-rolkowego. Wydawnictwo zwarte o objętości 263 s. 200 rys. 26 tab.
  • Wiśniewska-Weinert H.: Kontrola jakości wytwarzania części dokładnych z proszków metali. Instytut Obróbki Plastycznej Poznań 2013, 65 s. bibliogr. 29 poz.
   Skrypt składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część pierwsza zawiera podstawowe informacje o procesach wytwarzania proszków oraz o ich właściwościach metalurgicznych, geometrycznych i mechanicznych, istotne przy projektowaniu procesów wytwarzania części z proszków. Dokonano przeglądu materiałów proszkowych, w szczególności na bazie żelaza. Omówiono sposoby produkcji gotowych wyrobów z proszków metali, w jednej i dwóch operacjach kształtowania. Przedstawiono zalecenia do projektowania przyrządów i narzędzi stosowanych przy produkcji części z proszków. W części drugiej zaproponowano instrukcję kontroli jakości wytwarzania, w jednej operacji z obróbką cieplno-chemiczną, części typu walec oraz instrukcję kontroli jakości wytwarzania, w dwóch operacjach kształtowania, wyrobu typu pierścień. Każda instrukcja zawiera kartę technologiczną wyrobu z opisem operacji oraz karty operacji, od przygotowania mieszanki poprzez kontrolę końcową, do pakowania i magazynowania. Skrypt może służyć jako materiał dydaktyczny dla studentów oraz początkujących naukowców i technologów zajmujących się problematyką kształtowania z proszków metali wyrobów o dokładnych kształtach.

 •  

  Monografia pt. „Endoproteza krążka międzykręgowego kręgosłupa – konstrukcja, technologia wytworzenia i przygotowania do zastosowań klinicznych”, pod redakcją Konstantego Skalskiego, Instytut Obróbki Plastycznej Poznań 260 s.

  Monografia to wydana przez Instytut Obróbki Plastycznej praca zbiorowa, obejmująca swoim zakresem tematykę kształtowania, doboru materiałów i charakterystyki pracy implantów międzykręgowych kręgosłupa ludzkiego.

  Opracowanie jest wynikiem realizacji dwóch projektów: badawczego NCBiR nr NN 507479537 pt. „Badanie i ocena funkcjonalności implantów kręgosłupa w aspekcie materiałowym i tribologicznym” oraz projektu rozwojowego NCBiR nr 03-0014-10 „Endoproteza krążka międzykręgowego kręgosłupa”, zajmujących się inżynierią biomedyczną w kontekście wykorzystania nauki i techniki do wytwarzania biozgodnych elementów zamiennych ludzkiego układu kostnego.

  Monografia składa się z sześciu rozdziałów zajmującymi się poszczególnymi aspektami badań, historii, metodyk, obrazowania i produkcji endoprotez:

  1. Wstęp
  2. Techniki obrazowania medycznego w badaniach kręgosłupa.
  3. Projektowanie parametryczne endoprotez.
  4. Procesy technologiczne wytwarzania endoprotez.
  5. Prototypy endoprotez i ich ocena po procesach technologicznego wytwarzania.
  6. Podsumowanie, wnioski końcowe.

  Dobrze udokumentowane i bogata w treści monografia skupia się na wykorzystaniu wiedzy naukowej i metod mających na celu odtworzenie biomechaniki kręgosłupa z wykorzystaniem biozgodnych materiałów w taki sposób, aby implant pracował jak najdłużej bez negatywnych skutków dla jego posiadacza. Autorami rozdziałów są uczestnicy projektów z Instytutu Obróbki Plastycznej i Politechniki Warszawskiej.

  „Cała monografia jest interesująca z poznawczego i humanitarnego punktu widzenia...”

  „…lektura monografii pozwala bliżej zorientować się, po co medycynie jest potrzebna technika…”

  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski, Inżynieria Powierzchni nr 4-2014.

   

  Monografia wydana jest w kolorze, w twardej oprawie.

  ISBN 978-83-935352-1-7

  Cena 63,84 PLN z VAT (+koszty wysyłki)

  Kontakt w sprawie zakupu:

  Centrum Promocji i Wydawnictw INOP – Marcin Tomkowiak,

  tel. (61) 657 05 55, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

  Monografia „65 lat Instytutu Obróbki Plastycznej”

  Z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu wydana została monografia pt. „65 lat Instytutu Obróbki Plastycznej”, zawierająca historię Instytutu, rozwój podstawowych technologii i kierunków badań, a także jego obecną aktywność. W opracowaniu przedstawiono misję i perspektywy rozwoju Instytutu, dzisiejszą działalność naukowo-badawczą, rozwój kadry, działalność Rady Naukowej Instytutu, działalność normalizacyjną, biblioteczno-informacyjną i wydawniczą, System Zarządzania Jakością i I-Centrum – komputerowe centrum zarządzania procesami badawczymi w Instytucie Obróbki Plastycznej, działalność marketingową i promocyjną, ochronę własności przemysłowej, a także działalność Zakładu Doświadczalnego, aktywność społeczną, związkową i turystyczną. Monografię kończy alfabetyczny wykaz pracowników Instytutu, sporządzony na podstawie dokumentów kadrowych i archiwalnych.

  Autorami poszczególnych rozdziałów są obecni i byli pracownicy Instytutu.

  „Dziś Instytut jest wiodącym instytutem badawczym w swej branży, z dużymi perspektywami na dalszy, harmonijny rozwój. Na sukces INOP pracowało kilka pokoleń naukowców, inżynierów, pracowników administracyjnych i fizycznych. Dzięki ich determinacji, wizji i pasji Instytut zajmuje dziś znaczącą pozycję na naukowo-badawczej mapie kraju. Na kartach monografii przewija się wiele nazwisk osób mających wpływ na to, jak dziś wygląda INOP. Przedstawiono historię Instytutu i znaczące wydarzenia, aż po najnowsze osiągnięcia i wyróżnienia. Można także za-poznać się z nowymi kierunkami rozwojowymi Instytutu skierowanymi na realizację przedsięwzięć innowacyjnych, a dotyczącymi nanomateriałów i nanoukładów wielofunkcyjnych. (...) Zapraszamy do lektury monografii, do prześledzenia losów jednego z bardziej znaczących instytutów naukowo-badawczych w kraju.”

  (ze Wstępu)

   

  Tytuł: 65 lat Instytutu Obróbki Plastycznej

  Opracowanie redakcyjne: Ewa Szymańska, Bartosz Trzebiatowski

  Wydawca: Instytut Obróbki Plastycznej

  Miejsce i rok wydania: Poznań 2014

  Objętość: 227 stron

  Format: B5

  Oprawa: twarda zszywana

  ISBN 978-83-935352-2-4

  Cena: 25,97 PLN

   

  Monografię można zakupić w Bibliotece Instytutu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00.

  Kontakt: Stanisław Wiza tel. 61 657 05 55 w. 365.