06-08-2018 Przetarg nieograniczony

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2018 r. - nr ogłoszenia: 599490-N-2018 - dot.: Modernizacja stanowiska badawczego do kształtowania obrotowego wyrobów z blachy w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 1_18. Termin składania ofert: 22.08.2018 godz. 12:00
 
Ogłoszenie (pdf)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (docx)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
Załącznik nr 4 – Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 5. STWiOR (pdf)
Załącznik nr 6 Projekt instalacji elektrycznej (7z)
Załącznik nr 7 Przedmiar - instalacja elektryczna (pdf)
Załącznik nr 8 Plan rozstawienia osłon (pdf)
Załącznik nr 9 Instalacja sprężonego powietrza (pdf)
Załącznik nr 10 Schemat rozstawienia maszyn i regałów (pdf)

13.11.2017 - Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2017 r. - nr ogłoszenia: 615143-N-2017 - dot.: Dostawa korpusu do stanowiska do prostowania smukłych wyrobów drążonych dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.

Numer sprawy 09_17. Termin składania ofert: 22.11.2017 godz. 12:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie (pdf)

2. SIWZ (pdf)

3. Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy (doc)

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (docx)  

5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)

7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)

 

23.11.2017 - Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)

28.11.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Ogłoszenie z dnia 23.10.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2017 r. - nr ogłoszenia: 605689-N-2017 - dot.: Dostawa korpusu do stanowiska do prostowania smukłych wyrobów drążonych dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.

Numer sprawy 8_17. Termin składania ofert: 06.11.2017 godz. 12:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)
 
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf)

Ogłoszenie z dnia 10.10.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2017 r. - nr ogłoszenia: 599916-N-2017 - dot.: Dostawa układu sterowania na stałe zamontowanego do zautomatyzowanego stanowiska do prostowania smukłych wyrobów drążonych dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.

Numer sprawy 7_17. Termin składania ofert: 23.10.2017 godz. 12:00.
Nowy termin składania ofert: 25.10.2017 godz. 12:00.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)
 
20.10.2017
Modyfikacja SIWZ (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500046996-N-2017 z dnia 20.10.2017 r. (pdf)
 
26.10.2017
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)
 
31.10.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Ogłoszenie z dnia 12.09.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2017 r. - nr ogłoszenia: 586780-N-2017 - dot.: Dostawa urządzenia – nagrzewnicy wraz z elementami automatyzacji stanowiska do badania procesów kucia dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 6_17. Termin składania ofert: 25.09.2017 godz. 12:00.
 
 
Ogłoszenie (pdf)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (docx)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
Załącznik nr 5 -Specyfikacja Techniczna (doc)
Schemat stanowiska (pdf)
 
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Ogłoszenie z dnia 17.08.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017 r. - nr ogłoszenia: 572982-N-2017 - dot.: Termomodernizacja zespołu budynków laboratoryjnych i technologicznych Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 5_17. Termin składania ofert: 04.09.2017 godz. 12:00.
Nowy termin składania ofert: 07.09.2017 godz. 12:00.
 
Ogłoszenie (pdf)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
Załącznik nr 5. STWiOR (pdf)
Załącznik nr 6.1 Projekt budowlany (zip)
Załącznik nr 6.1.1 Wizualizacja (zip)
Załącznik nr 6.2 Projekt oświetlenia (zip)
Załącznik nr 6.3. Projekt konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych (zip)
Załącznik nr 6.4. Projekt instalacji fotowoltaicznej (zip)
Załącznik nr 7.1. Przedmiar - termomodernizacja budynku AB E2 E3 (pdf)
Załącznik nr 7.2. Przedmiar - oświetlenie LED (pdf)
Załącznik nr 7.3. Przedmiar - konstrukcje pod panele fotowoltaiczne (pdf)
Załącznik nr 7.4. Przedmiar - instalacja fotowoltaiczna (pdf)
 
04.09.2017 – modyfikacja SIWZ (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500022477-N-2017 z dnia 04-09-2017r. (pdf)
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)
 
19.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Ogłoszenie z dnia 21.07.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2017 r. - nr ogłoszenia: 553615-N-2017 - dot.: Dostawa urządzenia – nagrzewnicy wraz z elementami automatyzacji stanowiska do badania procesów kucia dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.

Numer sprawy 4_17. Termin składania ofert: 02.08.2017 godz. 12:00.

Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (pdf)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (pdf)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)
8. Schemat stanowiska (pdf)
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie (pdf)

Ogłoszenie z dnia 08.05.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2017 r. - nr ogłoszenia: 502988-N-2017 - dot.: Termomodernizacja zespołu budynków laboratoryjnych i technologicznych Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 3_17. Termin składania ofert: 23.05.2017 godz. 12:00.
Nowy termin składania ofert: 29.05.2017 godz. 12:00.
 
Nowy termin składania ofert: 05.06.2017 godz. 12:00.
 
Załączniki:
Ogłoszenie (pdf)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie (doc)
Załącznik nr 4 – Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogramie rzeczowo-finansowym (xlsx)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
Załącznik nr 6 – Wykaz robót (doc)
Załącznik nr 7 – STWiOR (pdf)
8.1. INOP-termomodernizacja budynku AB E2 E3 – przedmiar (pdf)
8.2. INOP - instalacja fotowoltaiczna – przedmiar (pdf)
8.3. INOP-konstrukcje pod panele fotowolt – przedmiar (pdf)
8.4. INOP - instalacja LED – przedmiar (pdf)
9.1. Projekt budowlany – termomodernizacja (pdf)
9.1. AB 1A (pdf)
9.1. AB 2A (pdf)
9.1. AB 3A (pdf)
9.1. AB 4A (pdf)
9.1. AB 5A (pdf)
9.1. AB 6A (pdf)
9.1. AB 7A (pdf)
9.1. AB rys I1 (pdf)
9.1. AB rys I2 (pdf)
9.1. AB rys I3 (pdf)
9.1. AB rys I4 (pdf)
9.1. AB rys I5 (pdf)
9.1. E 1A (pdf)
9.1. E 2A (pdf)
9.1. E 3A (pdf)
9.1. E 4A (pdf)
9.2. Projekt budowlany - modernizacja energetyczna (pdf)
9.2. Opis (pdf)
9.2. rys. 01 (pdf)
9.2. rys. 02 (pdf)
9.2. rys. 03 (pdf)
9.2. rys. 04 (pdf)
9.2. rys. 05 (pdf)
9.2. rys. 06 (pdf)
9.2. Wykaz stali (pdf)
9.2. Zawartość opracowania (pdf)
10.1. Wizualizacja INOP hala (png)
10.2. Wizualizacja INOP-hale E2 E3 (png)
10.3. Wizualizacja Instytut bez obudowy (png)
10.4. Wizualizacja Instytut bez obudowy II (png)
 
19.05.2017 – zapytania i odpowiedzi (pdf)
9.3. Projekt budowlany INOP - oświetlenie LED (pdf)
9.3. NOWY Projekt budowlany INOP - oświetlenie LED (pdf)
9.3. Rys 01 AB parter (pdf)
9.3. Rys 02 AB piętro 1 (pdf)
9.3. Rys 03 AB piętro 2 (pdf)
9.3. Rys 04 (pdf)
9.3. Rys 05 zewn (pdf)
9.3. rys 06 O AB parter (pdf)
9.3. NOWY rys 06 O AB parter (pdf)
9.3. rys 07 O AB piętro 1 (pdf)
9.3. NOWY rys 07 O AB piętro 1 (pdf)
9.3. rys 08 O AB piętro 2 (pdf)
9.3. NOWY rys 08 O AB piętro 2 (pdf)
9.3. rys 09 O E2 i 3 (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 85327-2017 z dnia 2017-05-19r. (pdf)
 
22.05.2017 – modyfikacja SIWZ (pdf)
9.4. Projekt budowlany – Fotowoltaika (pdf)
9.4. Rys 01 (pdf)
9.4. Rys 02 (pdf)
9.4. Rys 03 (pdf)
9.4. Rys 04 (pdf)
9.4. Rys 05 (pdf)
9.4. Rys 06 (pdf)
9.4. Rys 07 (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 85957-2017 z dnia 2017-05-22r. (pdf)
 
26.05.2017 – zapytania i odpowiedzi nr 2 (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 89032-2017 z dnia 2017-05-26 r. (pdf)
W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 26.05.2017 zamieszczamy nowy Projekt budowlany INOP - oświetlenie LED wraz z rysunkami.
 
06.06.2017
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)
 
08.06.2017
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (pdf)

03.04.2017 - Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2017 r. - nr ogłoszenia: 57596-2017 - dot.: Dostawa urządzenia – podajnika proszku, stanowiącego element składowy urządzenia do wytwarzania baterii dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 2_17. Termin składania ofert: 11.04.2017 godz. 12:00.
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (docx)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)
 
12.04.2017 - Informacja z otwarcia ofert (pdf)
 
14.04.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

14.03.2017 - Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2017 r. - nr ogłoszenia: 42817 2017 - dot.: Dostawa urządzenia – podajnika proszku, stanowiącego element składowy urządzenia do wytwarzania baterii dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 1_17. Termin składania ofert: 27.03.2017 godz. 12:00.
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)
 
Informacja z dnia 28.03.2017:
 
28.03.2017r. - Informacją z otwarcia ofert (pdf)
28.03.2017r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf)