Ogłoszenie z dnia 10.10.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2017 r. - nr ogłoszenia: 599916-N-2017 - dot.: Dostawa układu sterowania na stałe zamontowanego do zautomatyzowanego stanowiska do prostowania smukłych wyrobów drążonych dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.

Numer sprawy 7_17. Termin składania ofert: 23.10.2017 godz. 12:00.

Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)

Ogłoszenie z dnia 12.09.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2017 r. - nr ogłoszenia: 586780-N-2017 - dot.: Dostawa urządzenia – nagrzewnicy wraz z elementami automatyzacji stanowiska do badania procesów kucia dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 6_17. Termin składania ofert: 25.09.2017 godz. 12:00.
 
 
Ogłoszenie (pdf)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (docx)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
Załącznik nr 5 -Specyfikacja Techniczna (doc)
Schemat stanowiska (pdf)
 
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Ogłoszenie z dnia 17.08.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017 r. - nr ogłoszenia: 572982-N-2017 - dot.: Termomodernizacja zespołu budynków laboratoryjnych i technologicznych Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 5_17. Termin składania ofert: 04.09.2017 godz. 12:00.
Nowy termin składania ofert: 07.09.2017 godz. 12:00.
 
Ogłoszenie (pdf)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
Załącznik nr 5. STWiOR (pdf)
Załącznik nr 6.1 Projekt budowlany (zip)
Załącznik nr 6.1.1 Wizualizacja (zip)
Załącznik nr 6.2 Projekt oświetlenia (zip)
Załącznik nr 6.3. Projekt konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych (zip)
Załącznik nr 6.4. Projekt instalacji fotowoltaicznej (zip)
Załącznik nr 7.1. Przedmiar - termomodernizacja budynku AB E2 E3 (pdf)
Załącznik nr 7.2. Przedmiar - oświetlenie LED (pdf)
Załącznik nr 7.3. Przedmiar - konstrukcje pod panele fotowoltaiczne (pdf)
Załącznik nr 7.4. Przedmiar - instalacja fotowoltaiczna (pdf)
 
04.09.2017 – modyfikacja SIWZ (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500022477-N-2017 z dnia 04-09-2017r. (pdf)
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)

Ogłoszenie z dnia 21.07.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2017 r. - nr ogłoszenia: 553615-N-2017 - dot.: Dostawa urządzenia – nagrzewnicy wraz z elementami automatyzacji stanowiska do badania procesów kucia dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.

Numer sprawy 4_17. Termin składania ofert: 02.08.2017 godz. 12:00.

Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (pdf)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (pdf)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)
8. Schemat stanowiska (pdf)
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie (pdf)

Ogłoszenie z dnia 08.05.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2017 r. - nr ogłoszenia: 502988-N-2017 - dot.: Termomodernizacja zespołu budynków laboratoryjnych i technologicznych Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 3_17. Termin składania ofert: 23.05.2017 godz. 12:00.
Nowy termin składania ofert: 29.05.2017 godz. 12:00.
 
Nowy termin składania ofert: 05.06.2017 godz. 12:00.
 
Załączniki:
Ogłoszenie (pdf)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie (doc)
Załącznik nr 4 – Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogramie rzeczowo-finansowym (xlsx)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
Załącznik nr 6 – Wykaz robót (doc)
Załącznik nr 7 – STWiOR (pdf)
8.1. INOP-termomodernizacja budynku AB E2 E3 – przedmiar (pdf)
8.2. INOP - instalacja fotowoltaiczna – przedmiar (pdf)
8.3. INOP-konstrukcje pod panele fotowolt – przedmiar (pdf)
8.4. INOP - instalacja LED – przedmiar (pdf)
9.1. Projekt budowlany – termomodernizacja (pdf)
9.1. AB 1A (pdf)
9.1. AB 2A (pdf)
9.1. AB 3A (pdf)
9.1. AB 4A (pdf)
9.1. AB 5A (pdf)
9.1. AB 6A (pdf)
9.1. AB 7A (pdf)
9.1. AB rys I1 (pdf)
9.1. AB rys I2 (pdf)
9.1. AB rys I3 (pdf)
9.1. AB rys I4 (pdf)
9.1. AB rys I5 (pdf)
9.1. E 1A (pdf)
9.1. E 2A (pdf)
9.1. E 3A (pdf)
9.1. E 4A (pdf)
9.2. Projekt budowlany - modernizacja energetyczna (pdf)
9.2. Opis (pdf)
9.2. rys. 01 (pdf)
9.2. rys. 02 (pdf)
9.2. rys. 03 (pdf)
9.2. rys. 04 (pdf)
9.2. rys. 05 (pdf)
9.2. rys. 06 (pdf)
9.2. Wykaz stali (pdf)
9.2. Zawartość opracowania (pdf)
10.1. Wizualizacja INOP hala (png)
10.2. Wizualizacja INOP-hale E2 E3 (png)
10.3. Wizualizacja Instytut bez obudowy (png)
10.4. Wizualizacja Instytut bez obudowy II (png)
 
19.05.2017 – zapytania i odpowiedzi (pdf)
9.3. Projekt budowlany INOP - oświetlenie LED (pdf)
9.3. NOWY Projekt budowlany INOP - oświetlenie LED (pdf)
9.3. Rys 01 AB parter (pdf)
9.3. Rys 02 AB piętro 1 (pdf)
9.3. Rys 03 AB piętro 2 (pdf)
9.3. Rys 04 (pdf)
9.3. Rys 05 zewn (pdf)
9.3. rys 06 O AB parter (pdf)
9.3. NOWY rys 06 O AB parter (pdf)
9.3. rys 07 O AB piętro 1 (pdf)
9.3. NOWY rys 07 O AB piętro 1 (pdf)
9.3. rys 08 O AB piętro 2 (pdf)
9.3. NOWY rys 08 O AB piętro 2 (pdf)
9.3. rys 09 O E2 i 3 (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 85327-2017 z dnia 2017-05-19r. (pdf)
 
22.05.2017 – modyfikacja SIWZ (pdf)
9.4. Projekt budowlany – Fotowoltaika (pdf)
9.4. Rys 01 (pdf)
9.4. Rys 02 (pdf)
9.4. Rys 03 (pdf)
9.4. Rys 04 (pdf)
9.4. Rys 05 (pdf)
9.4. Rys 06 (pdf)
9.4. Rys 07 (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 85957-2017 z dnia 2017-05-22r. (pdf)
 
26.05.2017 – zapytania i odpowiedzi nr 2 (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 89032-2017 z dnia 2017-05-26 r. (pdf)
W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 26.05.2017 zamieszczamy nowy Projekt budowlany INOP - oświetlenie LED wraz z rysunkami.
 
06.06.2017
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)
 
08.06.2017
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (pdf)

03.04.2017 - Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2017 r. - nr ogłoszenia: 57596-2017 - dot.: Dostawa urządzenia – podajnika proszku, stanowiącego element składowy urządzenia do wytwarzania baterii dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 2_17. Termin składania ofert: 11.04.2017 godz. 12:00.
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (docx)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)
 
12.04.2017 - Informacja z otwarcia ofert (pdf)
 
14.04.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

14.03.2017 - Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2017 r. - nr ogłoszenia: 42817 2017 - dot.: Dostawa urządzenia – podajnika proszku, stanowiącego element składowy urządzenia do wytwarzania baterii dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 1_17. Termin składania ofert: 27.03.2017 godz. 12:00.
 
Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie (doc)
5. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (pdf)
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
7. Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (pdf)
 
Informacja z dnia 28.03.2017:
 
28.03.2017r. - Informacją z otwarcia ofert (pdf)
28.03.2017r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf)

02.11.2016 - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.11.2016 r. - nr ogłoszenia: 334260 - 2016 - dot.:

Dostawa rur stalowych o średnicy ø 38, z materiału S275J0H, na okres grudzień 2016- grudzień 2018 dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14Nr sprawy: 04_16. . Termin składania ofert: 10.11.2016 godz. 10:00.

Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. zał 1 rysunek rury (pdf)
4. zał 2 formularz ofertowy (pdf)
5. zał 3 wykaz dostaw (pdf)
6. zał 4 wzór umowy (pdf)
7. zał 5 oświadczenie (pdf)
 

07.11.2016 r. zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Informacja (pdf)
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 337311 z dnia 2016.11.07 (
pdf)
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 337349 z dnia 2016.11.07 (
pdf)
 
14.11.2016 r. Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf)
 
17.11.2016 r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

17.05.2016 - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2016 r. - nr ogłoszenia: 123656 - 2016 - dot.: Dostawa sterowania CNC wyoblarki specjalnej wraz z silnikami dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14.
Numer sprawy 3_16. Termin składania ofert: 25.05.2016 godz. 12:00.

Załączniki:
1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. zał 1 formularz ofertowy (doc)
4. zał 2 specyfikacja techniczna (pdf)
5. zał 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)
6. zał 4 wykaz głównych dostaw (doc)
7. zał 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (doc)
8. zał 6 oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc)
9. zał 7 wzór umowy (pdf)

 

10.06.2016 r.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf)

15.06.2016 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)

25.04.2016 r. - PRZETARG NIEOGRANICZONY -


 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2016 r. - nr ogłoszenia: 102472-2016 - dot.: Wykonanie remontu kapitalnego dachów budynku biurowo-laboratoryjnego w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu ul. Jana Pawła II 14. Numer sprawy 02_16.
Termin składania ofert: 11.05.2016 godz 10:00.
Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. zał 1  formularz ofertowy
4. zał 2 wykaz wykonanych robót
5. zał 3 projekt umowy
6. zał 4  przedmiar robót
7. zał 5 projekt budowlany
8. zał 6 specyfikacja techniczna
9. zał 7 wzór gwarancji bankowej

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 116524 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

Ogłoszenia (pdf)

 

2016.05.10
INFORMACJA O SPROSTOWANIU SIWZ (pdf)

1. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin wniesienia wadium(Rozdz. 9.1. SIWZ) do dnia 13 maja 2016 r. do godz.10:00 (wpłata zaksięgowana na koncie Zamawiającego)
2. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, o którym mowa w SIWZ w Rozdziale 10 i 11:
    - Oferty należy składać do dnia 13 maja 2016 r. do godz.10:00w siedzibie Zamawiającego.
    - Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu
13 maja 2016 r.  o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

2016.06.09
ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf)

2016.06.22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)