Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

ogłasza zapytanie ofertowe na
dostarczenie elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w urządzeniu do prostowania smukłych wyrobów drążonych: płyta montażowa do zespołu podpierającego montowana na stałe w urządzeniu do prostowania smukłych wyrobów drążonych, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.”
 
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 (doc)
Rysunek płyta - załącznik nr 2 (pdf)
 
04.12.2017
 
INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 8/POIR/2017 na dostarczenie elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w urządzeniu do prostowania - płyta montażowa do zespołu podpierającego, montowana na stałe na urządzeniu do prostowania smukłych wyrobów drążonych, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.
 
Na dostarczenie ww. elementów zgodnie z zasadą konkurencyjności została wybrana firma:
 
H. Cegielski Poznań S.A., ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań, która złożyła ofertę na kwotę 23 400,00 PLN netto.

Zapytanie oferowe POIR/2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

ogłasza zapytanie ofertowe na
 
prowadzenie prac badawczych w ramach podwykonawstwa w projekcie „Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii.”
 
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 (doc)
 
08.11.2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu POIR/2017 na prowadzenie prac badawczych w ramach podwykonawstwa w projekcie pod nazwąKompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii.

 

Do wykonania ww. prac badawczych została wybrana:

 

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30, która złożyła ofertę na kwotę 89 431,00 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr 7/POIR/2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

ogłasza zapytanie ofertowe na
dostarczenie elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w urządzeniu do prostowania smukłych wyrobów drążonych, wg. dokumentacji konstrukcyjnej zaprojektowanej w INOP (zespół podpierający, zespół podajnika, zespół wózka z siłownikiem, zespół napędu wózka) w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.”
 
Napęd wózka za 2 (pdf)
Podajnik za 3 (pdf)
Załącznik nr 1 (doc)
Zapytanie ofertowe 7 POIR 2017 (doc)
Zesp podpierający UPr 01_tab 2 za 4b (pdf)
Zesp podpierający UPr 01_tab1 za 4a (pdf)
Zesp wózka z siłownikiem za. 1 (pdf)
 
14.11.2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 7/POIR/2017 na dostarczenie elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w urządzeniu do prostowania (zespół podpierający, zespół podajnika, zespół wózka z siłownikiem, zespół napędu wózka) do zautomatyzowanego stanowiska do prostowania smukłych wyrobów drążonych, wg. dokumentacji konstrukcyjnej zaprojektowanej w INOP, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.

Na dostarczenie ww. elementów zgodnie z zasadą konkurencyjności została wybrana firma:

Zakład Urządzeń Innowacyjnego Oprzyrządowania, ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań, która złożyła ofertę na kwotę 118 700,00 PLN netto.

Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

ogłasza zapytanie ofertowe na
dostarczenie mikromierza bezstykowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.”
 
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
 

05.10.2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/POIR/2017 na dostarczenie mikromierza bezstykowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.

 

Na dostarczenie mikromierza bezstykowego zgodnie z zasadą konkurencyjności została wybrana firma:

 

KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA, Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgia, która złożyła ofertę na kwotę 10 515,60 EUR netto ( 45 243,37 PLN netto – przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 4/10/2017.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

ogłasza zapytanie ofertowe na
dostarczenie elementów napędowych na stałe zainstalowanych do prototypowego urządzenia do prostowania smukłych wyrobów drążonych, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.”
 
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
 
05.10.2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 5/POIR/2017 na dostarczenie elementów napędowych na stałe zainstalowanych do prototypowego urządzenia do prostowania smukłych wyrobów drążonych, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.

 

Na dostarczenie elementów napędowych na stałe zainstalowanych do prototypowego urządzenia do prostowania smukłych wyrobów drążonych została wybrana firma:

 

Mecon Sp.z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, która złożyła ofertę na kwotę 20 472,63 zł netto.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/2017

NSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

ogłasza zapytanie ofertowe na
na wykonanie kompleksowego układu hydraulicznego zamontowanego na stałe do zautomatyzowanego stanowiska do prostowania smukłych wyrobów drążonych, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.”
 
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
 
 
29.08.2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 4/POIR/2017 na wykonanie kompleksowego układu hydraulicznego zamontowanego na stałe do zautomatyzowanego stanowiska do prostowania smukłych wyrobów drążonych, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.

 

Na wykonanie kompleksowego układu hydraulicznego zamontowanego na stałe do zautomatyzowanego stanowiska do prostowania smukłych wyrobów drążonych została wybrana firma:

 

Grupa HMS K. Młodożeniec K. Stachowiak, ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań, która złożyła ofertę na kwotę 91 600,00 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr 3/POIR/2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

zapytanie ofertowe na zakup zapory sieciowej Firewall typu NGFW w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.”
 
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 2 (doc)
 
Pytania:
1. Jakie są warunki płatności w przypadku wyboru oferty?
2. W opisie przedmiotu zamówienia, w części Pomoc techniczna, jest zapis o: "instalacji, wdrożeniu i szkoleniu w miejscu pracy urządzenia", proszę o informację, jaki zakres prac jest brany pod uwagę przy instalacji i wdrożeniu, ile osób ma być przeszkolonych, czy chodzi tu o szkolenie certyfikacyjne?
3. Czy instalacji, wdrożenia i szkolenia może dokonać inna firma niż składająca ofertę(podwykonawca)?
4. Czy wkładki SFP mają być long range (1000Base-LX) czy short range (1000Base-SX)?

Odpowiedzi:
ad 1. Warunki płatności ustalane są po wyborze dostawcy.
ad 2. Zaimplementowanie funkcjonalności urządzenia w środowisku Zamawiającego. Szkolenie dla 1 osoby, wybór rodzaju szkolenia zależy od Oferenta.
ad 3. Nie
ad 4. Short range (1000Base-SX)
 
 
30.05.2017
INFORMACJA
Instytut Obróbki Plastycznej zgodnie z zasadą konkurencyjności przeprowadził postępowanie ofertowe nr 3/POIR/2017 na zakup elementu służącego do budowy systemu eksperckiego - zapory sieciowej Firewall typu NGFW (1 szt.) w związku z realizacją projektu pod nazwą Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.
 
Na zapytanie ofertowe odpowiedziały firmy:
1. Verbicom S.A., ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań,
2. Cybernetica Sp. Z o.o., ul. Dowódców 7/9, 04-475 Warszawa,
3. Milky Way Labs Sp. Z o.o., ul. Postępu 15 c, 02- 516 Warszawa.
 
Firma Milky Way Labs Sp. z o.o została poproszona o złożenie wyjaśnień do przesłanej oferty w ciągu 7 dni, tj. do dnia 6/06/2017r.
 
 
 
06.06.2017
INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3/POIR/2017 na zakup zapory sieciowej Firewall typu NGFW w ramach realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.
 
Protokół z otwarcia ofert (pdf)
Protokół z wyboru oferty (pdf)

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

zapytanie ofertowe na dostarczenie urządzenia „Tablet”, 2 jednakowe sztuki, w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.”

Załącznik 1 (pdf)

Załącznik 2 (doc)

 

30.05.2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 2/POIR/2017 na zakup urządzenia "Tablet" w ramach realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.

Protokół z otwarcia ofert (pdf)

Protokół z wyboru ofert (pdf)

Seminarium Obróbki Plastycznej 07.06.2017 r., Targi ITM 2017, Poznań

Dnia 7 czerwca 2017 r. podczas Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2017 w Poznaniu odbyło się Seminarium Obróbki Plastycznej pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”.

Organizatorami Seminarium byli:

  • Instytut Obróbki Plastycznej,
  • P.P.U.H Intermech Sp. z o.o.,
  • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

W imprezie wzięło udział 80 osób, w tym: 41 uczestników – z 7 instytucji naukowych, 38 uczestników – z 21 zakładów przemysłowych oraz 1 uczestnik – z innej instytucji.

10 Prelegentów (9 – z  7 instytucji naukowych i 1 – z zakładu przemysłowego) wygłosiło 9 referatów.

Uczestnicy otrzymali materiały seminaryjne zwierające streszczenia wygłoszonych referatów i posterów prezentowanych podczas sesji posterowej.

 PROGRAM SEMINARIUM

9.30–10.00

Rejestracja Uczestników

10.00–10.05

Powitanie Uczestników  –  Dyrektor INOP

10.05–11.20

SESJA I dot. projektu pt. „Prace B+R nad innowacyjnymi wielkogabarytowymi łożyskami wieńcowymi na bazie lekkich materiałów konstrukcyjnych”, realizowanego przez firmę P.P.U.H "INTERMECH" Sp. z o.o.

10.05–10.20

Ogólna informacja o projekcie – dr inż. Stanisław Ziółkiewicz (INOP)

10.20–10.35

Problem uszczelnień w pracach B+R dotyczących innowacyjnych wielkogabarytowych łożyskami wieńcowych – (mgr inż. Roman Barwiński P.P.U.H. "INTERMECH" Sp. z o.o.)

10.35–10.50

Badania tribologiczne elementów łożysk tocznych – mgr inż. Michał Chruściński (INOP)

10.50–11.05

Prognozowanie trwałości łożysk tocznych – dr inż. Michał Libera (Politechnika Poznańska)

11.05–11.20

Wytwarzanie wierteł krętych w procesie wyciskania – dr inż. Tomasz Bulzak (Politechnika Lubelska)

11.20–12.00

SESJA POSTEROWA  - przerwa kawowa

12.00–13.30

SESJA II dot. projektu LaMeForm pt. „Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie”, realizowanego przez konsorcjum w składzie: Politechnika Świętokrzyska (lider), Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Rzeszowska

12.00–12.15

Ogólna informacja o projekcie – prof. dr hab. Zygmunt Mucha (Politechnika Świętokrzyska)

12.15–12.30

Formowanie laserowe wspomagane mechanicznie profili rurowych - badania wstępne – dr inż. Piotr Kurp (Politechnika Świętokrzyska)

12.30–12.45

Kształtowanie profili cienkościennych wspomagane laserowo  – dr inż. Marcin Nowak, dr inż. Jacek Widłaszewski, (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

12.45–13.00

Kształtowanie elementów cienkościennych z zastosowaniem strefowego podgrzewania laserowego  –  dr inż. Tomasz Gądek (INOP)

13.00–13.15

Mikrostruktura i plastyczność w podwyższonej temperaturze nadstopu na osnowie niklu Inconel 718  –  dr inż. Waldemar Ziaja (Politechnika Rzeszowska)

13.15–13.30

Analiza zużycia narzędzi kuźniczych przy wykorzystaniu ramienia pomiarowego ze zintegrowanym skanerem laserowym - dr hab. inż. Marek Hawryluk (Politechnika Wrocławska)

13.30–14.00

LUNCH

14.00-16:00

SPOTKANIE ROBOCZE PARTNERÓW PROJEKTU LaMeForm

Galeria:

Informacja z dnia 17.02.2017

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

w Poznaniu,
ul. Jana Pawła II 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 1/2017/POIR na zatrudnienie kadry naukowo-badawczej zaangażowanej w realizacje projektu pod nazwą „Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.”
 
Protokół z otwarcia (pdf)
Protokół z wyboru (pdf)