Wynalazki przeznaczone do komercjalizacji

 1. Sposób badania zużycia ściernego części maszyn w warunkach pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokich naciskach jednostkowych i zespół do badania zużycia ściernego części maszyn w warunkach pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokich naciskach jednostkowych (P.396913)
 2. Sposób łączenia elementów o cylindrycznym zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie rur (P.392263)
 3. Sposób modyfikowania warstwy wierzchniej powierzchni roboczych części maszyn (P.390067)
 4. Sposób otrzymywania elementów kształtowych (P.337637)
 5. Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych (P.394924)
 6. Sposób testowania protezy stawu biodrowego oraz tester realizujący ten sposób (P.407894)
 7. Sposób wytłaczania elementów kształtowych z blachy i zespół do wytłaczania elementów kształtowych z blachy (P.389731)
 8. Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie metalicznej (P.409195)
 9. Sposób wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych i zespół do wytwarzania smarów nanokompozytowych grafenopodobnych (P.390101)
 10. Sposób wytwarzania elementów ze stopów metali nieżelaznych, korzystnie stopów aluminium (P.402817)
 11. Sposób zawijania obrzeży wyrobów z blach, zwłaszcza grubych i zespół do zawijania obrzeży wyrobów z blach, zwłaszcza grubych (P.391610)
 12. Sposób zwiększenia własności wytrzymałościowych tulei łożyskowych oraz zespół do zwiększenia własności wytrzymałościowych tulei łożyskowych (P.390100)
 13. Tester protezy kręgosłupa (P.399070)
 14. Zespół do obróbki powierzchniowej warstw wierzchnich, zwłaszcza metalu (P.390066)