Nowe dyrektywy związane z oznaczeniem CE

Dnia 29 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/L96 1-374) opublikowane zostały nowe dyrektywy związane z oznaczeniem CE. Lista nowych dyrektyw w tabeli poniżej.

 

Tytuł dyrektywy

Obowiązująca

Nowa do pobrania

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

93/15/EWG

2014/28/EU

Ciśnieniowa

2009/105/WE

2014/29/EU

Kompatybilność elektromagnetyczna

2004/108/WE

2014/30/EU

Proste zbiorniki ciśnieniowe

2009/23/WE

2014/31/EU

Przyrządy pomiarowe

2004/22/WE

2014/32/EU

Dźwigowa

95/16/WE

2014/33/EU

ATEX

94/9/WE

2014/34/EU

Niskonapięciowa

2006/95/WE

2014/35/EU

 

 

Nie ma powodów do paniki!
Dyrektywy te wchodzą w życie 20-go dnia po ich opublikowaniu, czyli 18.04.2014 r. Są one jednak kierowane do Państw Członkowskich, a nie do zwykłych obywateli, czy przedsiębiorstw. Państwa Członkowskie zobowiązane są do publikacji krajowych przepisów wdrażających treść tych dyrektyw najpóźniej do 19 kwietnia 2016 r. Nowe przepisy będą stosowane dopiero od 20 kwietnia 2016 r.

Jednak uwaga!
Jeżeli już dziś tworzycie Państwo produkty, które będą po raz pierwszy wprowadzone do obrotu (lub oddane do użytku w Państwa firmie) po 20 kwietnia 2016 r., wtedy powinniście Państwo już dziś uwzględnić wymagania nowych dyrektyw w procesie powstawania tych produktów.