Nowe rozwiązania w opracowaniu hipoalergicznego materiału na implant ortopedyczne: kroki ku spersonalizowanej medycynie

New approaches in the development of Hypoallergenic implant material in Orthopaedics: steps to personalised medicine 

Akronim: HypOrth

UMOWA z UE nr: HEALTH-F4-2013-602398

Okres realizacji: 2013 – 2018

Kwota dofinansowania UE dla INOP: 404.291,00 EUR

Kwota dofinansowania MNiSW dla INOP: 121.046,00 EUR

Partnerzy projektu:

1)                 Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg – koordynator,

2)                 Tartu Ulikool (Estonia),

3)                 Instytut Obróbki Plastycznej (Polska),

4)                 Research Centre for NaturalSciencesHungarianAcademy of Sciences (Węgry),

5)                 Teknologisk Institut (Dania),

6)                 Progenika Biopharma SA (Hiszpania),

7)                 Mathys AG Bettlach (Szwajcaria),

8)                 ARTTIC International Management Services.

Głównym celem projektu HypOrth jest wytworzenie nowej, hipoalergicznej endoprotezy stawu biodrowego. W ramach projektu prowadzone będą badania z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem testów tarciowo-zużyciowych z wykorzystaniem symulatora ruchu. Wykonane zostanie także szerokie spektrum badań immunologicznych, mikrobiologicznych oraz testów biozgodności „nowych” biomateriałów. Stosując specjalne biomarkery możliwa będzie identyfikacja pacjentów, szczególnie narażonych na wystąpienie niekorzystnych reakcji immunologicznych na wszczep. Wybór materiału endoprotezy z uwzględnieniem skłonności alergicznych pacjentów pozwoli znacząco ograniczyć konieczność przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych operacji rewizyjnych, co niewątpliwie stanowić będzie krok naprzód ku „spersonalizowanej medycynie Instytut bierze udział w zadaniach WP8: Badanie skojarzeń materiałowych i prototypu implantu oraz WP10: Opracowanie prototypu implantu o właściwościach hipoalergicznych i antybakteryjnych.

This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 602398.

http://www.hyporth.eu