Projekty krajowe

Obecnie Instytut Obróbki Plastycznej realizuje następujące projekty krajowe:

 

  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

- Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi pojazdów specjalnych

 

  • Projekt realizowany w ramach 3 Konkursu Programu Badań Stosowanych NCBiR

- Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie

 

  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

-     Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości

 

  • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

- Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi

 

  • Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

- Termomodernizacja zespołu budynków laboratoryjnych i technologicznych Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu